psychiatria.tvp11.pl
OSZUSTWA W PSYCHIATRII - NAUKOWI OSZUŚCI

TWÓRCZOŚĆ "SCHIZOFRENIKA"

TWÓRCZOŚĆ "SCHIZOFRENIKA"

TWÓRCZOŚĆ SCHIZOFRENIKA

W diagnostyce choroby psychicznej pod nazwą schizofrenia paranoidalna jednym z jej objawów jest „geniusz” pacjenta tworzącego logiczne wynalazki jednak jego logika nie jest zgodna z obowiązującymi prawami fizyki.

 

Takie sformułowanie jest potrzebne oprawcom w celu ukrycia ich sposobów oddziaływań, zdalnych oddziaływań na człowieka.

 

Tym sposobem każdą próbę wyjaśnienia zjawiska, opisu jego fizyczności przyporządkują jako objaw chorobowy - JAKO TWÓRCZOŚĆ KTÓRA NIE MA POKRYCIA W RZECZYWISTOŚCI.

 

( PODAJĘ LINKI DO DWU MOICH PUBLIKACJI ZWIĄZANYCH Z TYM PROBLEMEM. PIERWSZY TO POLICZEK W TWARZ DANY PSYCHIATRII, CZYLI OPIS JAK GENIUSZ LUDZKI CELOWO I ŚWIADOMIE JEST ZNIEKSZTAŁCANY W KIERUNKU OBJAWÓW CHOROBOWYCH - DRUGI TO PRZYKŁAD TWÓRCZOŚCI).

 

Tak w majestacie prawa dostają pod swoje skrzydła tych, którzy im zagrażają. Dostają władzę na nimi i „Bogowie” wieku 21 mogą z nimi postąpić według swojego widzimisię, władni decydować o czyimś życiu lub śmierci. Bezkarni w swej bezgranicznej władzy. Władzy którą sami sobie dali.

 

Zdalne oddziaływania to obecnie tajemnica poliszynela.


Trzeba jednak zauważyć, że to co obowiązuje dzisiaj nie musi oddawać prawdy. To się zgadza, jednak biorąc pod uwagę inne czynniki okazuje się, że to co znane nam dzisiaj jest niepełne, nie kompletne. Tym można się posługiwać jednak tylko w pewnym zakresie.  

Chcąc być dokładnym trzeba uwzględnić inne elementy, wtedy powstaje nowe, a ono z kolei udowadnia, że stare  jest niepełne a  raczej  należałoby  stwierdzić, iż  jest trochę błędne.


Doskonałym przykładem są dwie teorie składania prędkości,  

Newtonowska i Einsteinowska.

Przy małych prędkościach można posługiwać się Newtonem, jednak przy większych konieczny jest Einstein.

Przy małych prędkościach wynik składnia Newtona w porównaniu z Einsteinem nie wiele się różni. Przy dużych różnice są coraz bardziej widoczne.  

Newton nie wiedział, że jego wyliczenia są nieprecyzyjne. One są nie tyle nieprecyzyjne co błędne.

( w psychiatrii jest jednak inaczej, tu tak zwane autorytety, w rzeczywistości zaś naukowi oszuści, doskonale znają prawdę.  Wiedzą jakie prawa fizyki rządzą zjawiskiem którym się posługują, a innym na jego podstawie przypisują choroby psychiczne. Zjawiskiem które umożliwia zdalne sterowanie ludźmi. Zjawiskiem  przypominającym w działaniu  „telepatię”. )


Wracając do Newtona.
Ten błąd jest tak marginalny przy małych prędkościach, że można posługiwać się w tym przypadku Newtonem, tym bardziej że wzory Newtona i jego zrozumienie problemu są prościutkie w porównaniu z Einsteinem.  

PROSZĘ ZWRÓCIĆ JEDNAK UWAGĘ ŻE W PSYCHIATRII TWÓRCZY GENIUSZ KLASYFIKOWANY JEST JAK OBJAW CHOROBOWY.


Można byłoby taką klasyfikację zaakceptować w średniowieczu, gdzie palono „czarownice” na stosie i „leczono” anemię upustem krwi. JEDNAK NIE DZISIAJ  

Testy psychologiczne badają czy człowiek im poddany nie ma  problemów z myśleniem abstrakcyjnym.

Myślenie abstrakcyjne, innymi słowy wyobraźnia twórcza jest w psychologi elementem klasyfikującym człowieka w kierunku zdrowia, jest elementem wymaganym przez psychologię aby klasyfikować człowieka w granicach zdrowia.


JEDNAK TEN SAM ELEMENT W PSYCHIATRII KLASYFIKOWANY JEST JAKO OBJAW CHOROBOWY.  

To że laik w określonej dziedzinie nie rozumie logiki twórcy, a i autorytetów również ( jednak tym drugim nie ośmieli się zarzucić błędów w logice ) nie oznacza, że delikwent tworzy nie zgodnie z prawami fizyki.

Może to tylko oznaczać że nie potrafi tego ubrać w słowa tak aby słuchacz zrozumiał o co chodzi, tym bardziej jest to trudne jak słuchacz jest laikiem.


Jego zasób wiedzy w tym temacie jest praktycznie żaden. a jeżeli mówca odkrył coś nowego, co nie zostało jeszcze opisane ?. Jest to nowość, to jest nowe prawo fizyki, to laik zaczyna mieć już super poważne problemy ze zrozumieniem.  

Nawet autorytetom, odkrywca musi potrafić to wytłumaczyć - NOWE KTÓREGO NIKT, POZA SAMYM TWÓRCĄ JESZCZE NIE POZNAŁ.Laik nie zrozumie, a laik jakim jest psychiatra co zrobi ?
 
Sklasyfikuje geniusz twórczy jako objaw chorobowy .
  


Jak to możliwe aby w dwu gałęziach nauki, w pewien sposób pokrewnych sobie taki sam element psychiki był różnie klasyfikowany i to tylko dlatego, że słuchacz jest dyletantem.  

1 - JAKO NIEZBĘDNY CZYNNIK

2 – JAKO OZNAKA CHOROBY PSYCHICZNEJ

 

Średniowieczna klasyfikacja jest czynnikiem który celowo jest utrzymywany w psychiatrii. Dzięki niemu można dowolnie interpretować te objawy - raz pod kątem choroby psychicznej - dwa jako geniusz twórczy. Jakie są powody istnienia tego w takim wydaniu jak obecnie ?

 

Jak myślę znajomość i wykorzystywanie prze tą grupę zawodową czysto fizycznego zjawiska przypominającego w działaniu telepatię do sterowania ludźmi jak marionetkami jest podstawowym czynnikiem.

 

Człowiek dociekliwy, twórczy pragmatyk z wyobraźnią skoro czegoś doświadcza to chce poznać dlaczego tak jest. Przeprowadza doświadczenia, szuka publikacji, poznaje prawa fizyki, które mogą rządzić takim zjawiskiem. Gdy zaczyna mu się to układać w logiczną całość ma dowody mogące udowodnić winę, a co z tym się wiąże kłamstwa i obłudę. Może dowieść świadomych celowych naukowych oszustw tym, którzy stosują w praktyce zjawisko „telepatii”.

 

Siłą rzeczy zaczyna im zagrażać z prawnego punktu odniesienia, aby zatem umiemożliwić mu działania przed sądem, trzeba przypisać chorobę psychiczną i jeżeli to możliwe trwale ubezwłasnowolnić. Wyłapuje się zatem jego rodzinę i zdalnie na nią oddziałuje - wykłada - aby zakładali sprawy o ubezwłasnowolnienie.

 

Tak było w moim przypadku.

 

Jeżeli nie udaje się to im, a obecnie nie jest to już takie proste ale kiedyś. Obecnie dlatego, że skala zjawiska jest tak dużą, iż zasady poznali i inni, którzy jeżeli to było możliwe starali się przeprowadzać poddanego takim oddziaływaniom człowieka, a już na pewno poinformować co to jest. Jeżeli nie udaje się to im z powodów o których napisałem, to działają tak aby miał problemy i to co nie sprawiało kłopotu trwa kilka razy dłużej.

 

Chcą w ten sposób osiągnąć jeszcze jeden cel - pokazać innym zsynchronizowanym z delikwentem, że on sobie nie radzi i jest chory. Raczą zapominać, że problemem jest nie choroba „pacjenta” a „telepatyczne” zabawy nim i z tych powodów wynikają jego problemy, ponadto skoro w ten sposób przekazywane są informacje innym, to znaczy że zjawisko działa a nie jest to wytwór chorej wyobraźni .

 

To oznacza że ów człowiek pisze prawdę.

 

Z powyższego wynika że pragmatyk może dowieść winy, udowodnić fizyczność zjawiska, trzeba zatem całą jego twórczość sklasyfikować w kierunku choroby psychicznej.

 

Tak się też czyni - stąd opisy typu – pacjent tworzy logicznie jednak jego logika jest nie zgodna z obowiązującymi prawami fizyki.

( oto link do publikacji na ten temat )

Często się go podpuszcza w takim kierunku. Prowokuje aby zajął się tematami z pogranicza sayen fiksyn. Myśląc że tu wyobraźnia spłata mu figle i czytelnicy jego twórczości w najlepszym układzie uśmiechną się.

 

Oprawcy zaś posłużą się tym w sądzie, zdając sobie sprawę że dla nie interesującego się problematyką poruszana tematyka jest trudną, a sposoby opisania nowego w porównaniu z równie trudnym do zrozumienia starym powodują, że zanim nie przełamie się bariery psychologicznej, twórczość wydawać się będzie - twórczością bajkową -

Laik uśmiechający się w pierwszej chwili z twórcy takich „fantasmagorii” przełamie bariery dopiero wtedy gdy ocenią to fachowcy, dopiero wtedy przyjmie to jako dogmat.

Ma on przecież inny zawód i nie bawi go dziedzina twórcza człowieka „chorego psychicznie” którego ma ocenić. Jednak takiej oceny nie ma, a on posługuje się tylko klasyfikacja tego z punktu oceny psychiatrii. To psychiatrzy są w takim przypadku biegłymi LAIKAMI.

Oskarżani przez delikwenta stają się w jego sprawie biegłymi  - swoistyego  rodzju  sędziami - sędziami  laikami,  bo  oceniają  twórczość  o  której  nie  mają  zielonego  pojęcia. Na podstawie ich, "sdędziowskich" ocenach Sędzia prowadzący  będzie wydawał  werdykt.

Skarżący staje się oskarżonym UBEZWŁASNOWALNIA  SIĘ GO i nie pozwala mu się bronić. PRAWDA ŻE PARANOJA.

 

W sprawach o ubezwłasnowolnienie gdzie twórczość pacjenta może być materiałem dowodowym powinna być ona oceniana przez fachowców anie laików. W takich sytuacjach psychiatrzy są raz laikami, dwa oskarżonymi i nie im oceniać to. Będą kłamać zmieniając znaczenie twórczości z geniuszu na objaw chorobowy.

 

Takich ludzi się boją i robią wszystko aby ich zniszczyć.

Człowieka z wyobraźnią stłumi się lekami niszcząc w ten sposób jego „geniusz”  


Aby lepiej uzmysłowić problem przedstawię teorię niegopunktu ( moją teorię KLIKNIJ NA TEKST W NAWIASIE ), a odnosić się ona będzie do teorii względności Einsteina. 

Teoria nigdy nie była przedstawiana psychiatrom. Jej przykład jest zatem rozważaniem czysto teoretycznym. Mając jednak na uwadze klasyfikację choroby na podstawie twórczości pacjentów i dowody w postaci zapisu sporządzonego przez lekarza prowadzącego, kontrastującego z nagraniem tego badania, można będzie zorientować się jak to wygląda, jak fałszuje się rzeczywistość. Oto link do artykułu informującego jak dopuszczono się fałszowania dokumentacji medycznej – BEATA PIEKARSKA KIEROWNIK PZP PRZY UL. CHEŁMSKIEJ W W-wie.


Przedstawię ją w podwójny sposób.


Pierwszy to taki w jakim mógłby się o niej dowiedzieć psychiatra w czasie badania. Należy pamiętać, że jest ono ograniczane łamami czasowymi, zatem nikt z dyletantów (  psychiatrzy ) nie poświęci temu zbyt dużo uwagi. Należy również wziąć pod uwagę wykształcenie twórcy a jak nie mam on wyższego wykształcenia, bo do niego również odnosić się będą laicy oceniający delikwenta.  ( W historii choroby parafowanej przez panią Agatę Jarek, którą nie długo umieszczę na stronie widnieje informacja uzyskana od mojego brata, że uczyłem się bez najmniejszych problemów, jednak w 2 klasie szkoły średniej z lenistwa przerwałem naukę. Wielu moich znajomych zna taką oto dalszą  część  wydarzeń – skończyłem szkołę średnią wieczorowo i trzy razy zdawałem na studia. Za każdym razem dostawałem się bez problemów. Pytanie dlaczego zatem nie mam dyplomu ? Dalsza część tej historyjki to to, że robiłem to tylko dla matki. Zdawałem egzaminy i nigdy nie rozpoczynałem nauki, a kierunki to i Elektronika – Fizyka i Matematyka. Państwo psychiatrzy JAKA JEST PRAWDA ? ) Laicy którzy na zasadzie swojego widzi mi się mają władzę skreślić człowieka z życia robiąc z niego warzywko wykończając psychotropami i np. trwale ubezwłasnowolnić i to tylko dlatego, że nie potrafią zrozumieć w czym rzecz,  lub boją się udowodnienia im oszustw i sterowania ludźmi. Najczęściej  z  obu  powodów.


 KTO IM DAŁ TAKĄ WŁADZĘ ?


UZURPATORZY SAMI SOBIE JĄ DALI, A INNI NASTAWIANI PRZY WYKORZYSTANIU TECHNIKI ZDALNEJ DOMINACJI ZATWIERDZILI TEN STAN RZECZY. W TEN SPOSÓB PSYCHIATRZY STALI SIĘ „BOGAMI” DECYDUJĄCYMI O CZYIMŚ ŻYCIU.


Drugi to precyzyjne wyjaśnienie problemu. Z niego wynikać będzie tok moich myśli, będzie się można dowiedzieć dlaczego wysnułem takie a nie inne wnioski, gdzie mam wątpliwości, jak wyobraźnia je rozwiewa, a raczej jakie podsuwa rozwiązania aby to wszystko układało się w logiczną całość.  

 

Czy ta teoria jest zgodna z rzeczywistością ?

Nie wiem, ale jak się państwo zorientujecie poznając ją można bez najmniejszego problemu zrozumieć Einstenowską teorię względności, staje się ona naiwnie prostą do zrozumienia i to nawet dla dziesięciolatków.


Chociażby z tej racji wiele jej elementów ma rację bytu, chociażby z tej racji watro ją poznać. Poznać aby móc zrozumieć to co dla niektórych jest problemem. Tak było np. z psycholog Agnieszką którą opisałem w art. do którego podaję tu link - PSYCHOLOG AGNIESZKA


Gdy rozpatrywałem teorię względności, dochodząc do względności upływu i dylatacji czasu pani Agnieszka będąc za mną „telepatycznie” zsynchronizowaną powiedziała, cytuję - TEGO NIKT DO KOŃCA NIE ZROZUMIAŁ. Wyjaśniłem problem i pani psycholog dokładnie zorientowała się o co chodzi. Artykuł umieszczony jest w dziale FIZYKA W TYM TEORETYCZNA


----------------------------------------------------------------------------------------------
  

Strona porusza zjawiska z pogranicza paranormalnych.

Wyjaśnia ich fizyczność tym samym separuje je od metafizyki i nadprzyrodzoności.

 Powstała z powodu doświadczania przez jej autora zjawiska przypominającego „telepatię”.

DLACZEGO CUDZYSŁÓW ?

Bo jest ono czysto fizycznym, w pełni wytłumaczalnym, a jego skutków doświadczać muszą, powtarzam muszą ludzie gdy spełnione są określone warunki ( a obecnie są one spełnione ).

Zawód autora, czyli mój zawód to elektronik. Z zasady jestem pragmatykiem.   Gdy zacząłem doświadczać skutków zjawiska zacząłem zastanawiać się skąd się to wzięło, jak ono działa ? 

 

UDAŁO SIĘ ZORIENTOWAŁEM SIĘ RÓWNIEŻ KIEDY SZCZEGÓLNIE LUDZIE BYLI NA NIE NARAŻENI. ZROZUMIAŁEM DLACZEGO W OGÓLE TO ZAISTNIAŁO.

 

Wszystko zaczęło mi się układać w logiczną całość. 

Wiedziałem już kto między innymi stosuje to zjawisko w praktyce.  
Zatem zacząłem zagrażać oprawcą, którzy chcą zawładnąć psychiką człowieka.
 

Nie czekałem długo, a już miałem ich przeciw sobie. Chcieli mnie za wszelką cenę pogrążyć. zaczęto działać wszędzie gdzie się zjawiałem, wszędzie gdzie miałem do rozwiązania jakiś problem. Doskonałym przykładem jest sprawa spadkowa w której biegłymi byli post komunistyczni biegli z zakresu psychiatrii. Poniżej opisany jest ich udział, a po lewej stronie, w dziale SPRAWY SĄDOWE - SPRAWA SPADKOWA przedstawiony jest cały ten wątek. Zorientujecie się państwo jak oddziaływano na osoby trzecie aby mnie pogrążyć. Dowody są tak oczywiste że zauważy je każdy.

 

 
KRYSTNA TARCZYŃSKA SKŁADA ZEZNANIA

CZĘŚĆ  1
KRYSTYNA TARCZYŃSKA FABRYKUJE OPINIĘ

CZĘŚĆ  2

Jak wspomniałem zjawisko to wykorzystywane jest przez różne grupy zawodowe. w tym ludzi którzy nazywają się lekarzami, chodzi o specjalność psychiatria.

 

Mając już dowody udowadniające oszustwa i fabrykację dokumentów lekarskich zawiadamiałem dyrekcję. Niestety mimo, iż są to ludzie wykształceni ( często po studiach medycznych ) ich zrozumienie problemu to średniowiecze gdzie „leczono” anemię upustem krwi, to 19 wiek gdzie potrzeby kobiece traktowano jak chorobę psychiczną pod nazwą histeria i „najcięższych” przypadkach sterylizowano ludzi.


To nie żart tak w istocie było.

 

Tak jak nie dawano wiary w bakterię i wirusy i to kto ludzie pełniący wtedy funkcje kierownicze ordynatorzy kierownicy klinik itd. i nie były to tak bardzo odległe czasy bo koniec 19 wieku.

 

A CZY OBECNIE JEST INACZEJ ?

 

Jeżeli chodzi o psychiatrie to na pewno nie, to wciąż średniowiecze, ale podłączono do tego oszustwa i obłudę.

 

Co do czystości w tych palcówkach problem opisany jest w piśmie które złożyłem na biurko poprzedniego dyrektora do spraw lecznictwa pani Joanny Mikulskiej Meder ( w najbliższym czasie zamieszczę skany dokumentacji ).

 

A OBECNA DYREKCJA ?

Zdaje się, że ma luki w wykształceniu i nie przyjmuje do wiadomości istnienia praw fizyki. Myśląc takimi kategoriami, to telewizor działa na zasadzie cudu, bo odbiera to czego nie widać.

 

Tak fali elektromagnetycznej nie widać gołym okiem, ale telewizor potrafi ją odebrać i zdekodować, mało tego potrafi odseparować tylko jedną z nich, tą na którą jest zestrojony.

 

Nasze mózgi również emitują fale elektromagnetyczne ( nie widoczne gołym okiem ). Aby ją zdekodować potrzebne są dekodery i urządzenia wykonawcze. DEKODEREM JEST SKUPISKO SPOLARYZOWANEJ NANO MATERII ( zgromadzony na jej powierzchni ładunek elektrostatyczny ) A URZĄDZENIEM WYKONAWCZYM ( WZMACNIACZEM MCZ. - KOŃCÓWKĄ MOCY ) SĄ NASZE MÓZGI

 

PONIŻEJ UMIESZCZONY JEST SKAN KORESPONDENCJI Z OBECNĄ PANIĄ DYREKTOR DO SPRAW LECZNICTWA INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE ( zorientuje się państwo w logice myślenia pani doktór i w jej odwadze )

 

 

   
IPIN DYREKCJA

DO  DYREKCJI
IPIN DYREKCJA

OPOWIEDZI

 

 


O  TAKIEJ  "TELEPATII"

Istnieje czysto fizyczne, w pełni wytłumaczalne „dziwne” zjawisko, przypominające w działaniu telepatię. 

ZASADA JEGO DZIAŁANIA JEST OPISANA NA TEJ STRONIE

 JASNOWIDZENIE

Uśmiechamy się gdy słyszymy, iż ktoś ma zdolności tego typu ( ja również ) gdy jednak nieco się nad tym zastanowimy i spróbujemy podłączyć to pod prawa fizyki, to nieco nam się rozjaśnia.

 

Podzielmy najpierw jasnowidzenie na grupy.

Pierwsza to widzenie przeszłości, a druga to przyszłość.

Logicznym jest, iż zobaczenie przyszłości wydaje się nam czystą szarlatanerią. Jednak jest i tu parę punktów zaczepienia, na razie jednak pozostawmy to w spokoju a zajmijmy się przeszłością.

Podłączmy to pod inne zjawisko z pogranicza paranormalności,  chodzi o telepatię.

JEST JUŻ SPORO INFORMACJI NA TEN TEMAT I TO TAKICH KTÓRE ODŁĄCZAJĄ JE OD PARANORMALNOŚCI, POZAZMYSŁOWOŚCI, ALE PO KOLEI. POWTARZAM ZATEM

Istnieje czysto fizyczne, w pełni wytłumaczalne „dziwne” zjawisko, przypominające w działaniu telepatię. 

  Rozumiejąc zasadę jego działania można zrozumieć jakie prawa fizyki rządzą i innymi pozornie nadprzyrodzonymi fenomenami natury.  Klasyfikowane były one dotychczas jako nadprzyrodzone tylko dlatego, że nie potrafiliśmy zrozumieć podstawy działania.   

  Podstawa, to znaczy zrozumienie jak działa to przypominające „telepatię”.

W cudzysłowie dlatego, że jego fizyczność separuje je od klasyki rozumienia tego słowa. Staje się ono w pełni wytłumaczalnym zjawiskiem, którego doświadczać muszą, powtarzam muszą ludzie gdy spełnione są określone warunki, a to dało odpowiedź i na inne między innymi:


WIDZENIE SIEBIE W CZASIE WŁASNEJ OPERACJI.


NASZE "JA" SPRZED WIELU "WCIELEŃ" KTÓRE WIDZIMY W CZASIE HIPNOZY.

PAMIĘĆ ORGANÓW.


OPĘTANIE.


PODSTAWA   "TELEPATI"


ZASADA   DZIAŁANIA  "TELEPATI" 


Będzie można dowiedzieć się również jak, kto i dlaczego bawił się ludźmi jak marionetkami. A zjawiskiem tym posługują się ( między innymi ) lekarze o specjalności psychiatria. Posługują jednak innym na tej podstawie przypisują choroby psychiczne. Wspomniałem że jest ono w pełni wytłumaczlnym czysto fizycznym, oto linki do artykółów wyjaśniających zasadę jego działania
ZNOWU TELEPATIA I MARIONETKI 

I  

TELEPATIA I "TELEPATIA"   
 To razem spowodowało, że zacząłem walczyć z obłudą w tej gałęzi medycyny. Przy okazji dowiedziałem SIĘ …. jak również O …............ . O tym jednak dowiecie się państwo studiując tą stronę.
WIDZENIE SIEBIE W CZASIE WŁASNEJ OPERACJI.

NASZE JA SPRZED WIELU WCIELEŃ KTÓRE WIDZIMY W CZASIE HIPNOZY.


PAMIĘĆ ORGANÓW.

OPĘTANIE.


 
 
ASTRONOMIA  I  FIZYKA  TEORETYCZNA  TO  RÓWNIEŻ  PROBLEMATYKA  TEJ  STRONY.
Chcesz  wiedzić  od  czego  wszystko  się  zaczeło ? 
Mówią  że  od  materii  zamkniętej  w  przestrzeni  mniejszej  niż  punkt, ale  skąd  się  ona  tam  wzieła,  a  czym  jest  w  takim  razie  przestrzeń -  czy  istniała  ona  w  takim  wymiarze  jak  obecne  wciąż  się  rozszeżając ?
Jeżeli  jej  nie  było,  a  istniała  ona  tylko  w  wymiarze  tego  punktu  z  zamkniętą całą  materią  naszego  wszechświata,  to  czym  ona  jest  w istocie ? 
A  sama  wielkość  tej  materii,  tej  energii,  dlaczego  jest  o  takiej  a  nie  innej  wartości ?
Dlaczego  było  jej  akurat  tyle,  a  nie  więcej  lub  mniej ?
Czy  w  takim  razie  nie  powinno  być  jej  tam  nieskończenie  wiele ?
A  skoro  tak  i  skoro  nasz  wswzechświat  ma  dawki  skończone,  to  gdzie  jest  ta  reszta, ta  róznica  między  nieskończonością,  a  tym  co  istnieje  w  naszym  wymiarze ?
PYTANIA  SIĘ  MNOŻĄ.
TEGO  I  WIELU  INNYCH  CIEKAWYCH  RZECZY  DOWIESZ  SIĘ  NA  TEJ  STRONIE  


TO WSZYSTKO RAZEM TO TEMAT RZEKA ZAPRASZAM ZATEM DO POZNAWANIA TEGO PORTALU.
 

ROZDZIAŁ  W  KTÓRYM  PORUSZANY  JEST  PROBLEM  Z  POWODU  KTÓREGO  POQWSTAŁA  TA  STRON
A (walka z obłudą w psychiatrii )
- najedź myszką na obrazek i kliknij -


 Piszę o zabawach ludźmi jak mariontetkami, zjawisko, jego zasada działa opisane jest w poprzednim rozdziale, tu natomiast dowiesz się kim i kto  się  bawił  wykożystując w praktyce czysto fizyczne, w pełni wytłumaczalne zjawisko przypominające w działaniu "telepatię".  NAJEDŹ MYSZKĄ NA ZDJĘCIE I KLIKNIJ

 
ludzkie marionetki telepatia paranormalne nadprzyrodzone psychiatria wi-fi psychiatria bezprzewodowa szjba na odległość

JKD
 

 
REGENERACJA PO PRZEZ MÓZG
 

 

Strona Główna

WYJAŚNIĆ NIEWYJAŚNIONE

NAUKOWE OSZUSTWA

OBŁUDA W PSYCHIATRIIufo.tvp11.pl    tvp111.pl   genie.tvp11.pl   

 

genius.tvp11.pl   genius.tvp111.pl  

geniusz.tvp11.pl   tvp111.vot.pl     

IRENEUSZ BORYCKI psychiatria.tvp11.pl | Design by Sunlight webdesign